Inspiratie
Terug naar nieuws

Trouwen in Gemeenschap van Goederen: Wat je moet weten

13 juni, 2023 om 10:22

In Nederland geldt automatisch de wettelijke gemeenschap van goederen wanneer je besluit te trouwen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden die zowel jij als je partner vóór het huwelijk samen hadden, evenals de bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk worden verworven, gezamenlijk eigendom worden.

Het is echter belangrijk om te weten dat de bezittingen en schulden die alleen van jou (of je partner) waren vóór het huwelijk niet in deze gemeenschap vallen. Met andere woorden, als je bepaalde eigendommen of schulden had voordat je trouwde, blijven deze buiten de gemeenschap van goederen.

Erfenissen en schenkingen vormen ook een uitzondering en vallen niet onder de gemeenschap van goederen, zelfs niet als je ze tijdens het huwelijk ontvangt. Dus als je een erfenis ontvangt of een schenking krijgt, blijft dit jouw persoonlijke eigendom en hoef je het niet met je partner te delen in geval van een scheiding.

Het verdelen van bezittingen en schulden bij een scheiding gebeurt op basis van gelijkwaardigheid. Dit betekent dat jij en je partner elk 50% van de bezittingen en schulden ontvangen die onder de gemeenschap van goederen vallen.

De bezittingen en schulden die alleen van jou waren vóór het huwelijk, vallen buiten de gemeenschap van goederen. Deze hoef je dus niet te delen met je partner bij een scheiding. Hetzelfde geldt voor erfenissen en schenkingen die je vóór of tijdens het huwelijk hebt ontvangen.

Het is belangrijk om op te merken dat als je vóór 1 januari 2018 bent getrouwd en geen huwelijkse voorwaarden hebt opgesteld, je automatisch in een algehele gemeenschap van goederen bent getrouwd. Dit betekent dat alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden gezamenlijk eigendom zijn, inclusief erfenissen en schenkingen, tenzij er een uitsluitingsclausule is opgenomen in het testament of de schenkingsakte.

Als je bepaalde bezittingen of schulden apart wilt houden, kun je huwelijkse voorwaarden laten opstellen bij de notaris. Met huwelijkse voorwaarden worden de afspraken die je maakt bij de notaris vastgelegd en gelden deze als bindend. Het is echter belangrijk om dit vóór vertrek te regelen.

Kortom, trouwen in gemeenschap van goederen betekent dat alle bezittingen en schulden gezamenlijk eigendom worden, tenzij ze vóór het huwelijk alleen van jou of je partner waren. Erfenissen en schenkingen vallen buiten de gemeenschap. Het opstellen van huwelijkse voorwaarden kan helpen om bepaalde bezittingen of schulden apart te houden. Zorg ervoor dat je deze zaken tijdig regelt bij een notaris om ongewenste verrassingen te voorkomen.

Rijksoverheid.nl
trouwen huwelijkse voorwaarden notaris
Spring naar toolbar