Inspiratie
Terug naar nieuws

Legalisatie trouwen buitenland

17 juni, 2015 om 08:27

Wanneer je trouwt in het buitenland en ook geregistreerd wilt staan in Nederland is het noodzakelijk om een buitenlandse huwelijksakte te legaliseren. Het aanmaken van een huwelijksakte gebeurt in het land waar je trouwt en vervolgens zal een Nederlandse vertegenwoordiger de huwelijksakte legaliseren. Wanneer je de Nederlandse nationaliteit hebt zorgt Interweddings voor de legalisatie van deze buitenlandse trouwakte. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan een huwelijksakte opvragen en het huwelijk legaliseren. Per land kun je informatie vinden via www.rijksoverheid.nl of het mogelijk is om de hulp van Buitenlandse Zaken in te schakelen. Een aanvraag voor het legaliseren van de documentatie gaat altijd in het land waar het huwelijk is afgesloten.

Legalisatie trouwen buitenland

Wanneer je als Nederlander in het buitenland trouwt is het belangrijk om na te gaan of je in het betreffende land als vreemdeling mag trouwen. Wij onderzoeken en regelen dit voor het bruidspaar. Na reservering ontvangen onze bruidsparen een overzicht van welke documenten wij voor welke datum moeten ontvangen, zodat wij kunnen starten met de legalisatie en de ondertrouw van het huwelijk. Ook staat hierin duidelijk omschreven op welke documenten wij een apostille moeten aanvragen. In veel gevallen denkt men te gemakkelijk over de legalisatie van deze documenten. Er zijn bestemmingen waar wij zeker 4 maanden de tijd voor moeten inplannen voordat men elkaar het Ja-woord kan geven.

Als je in het buitenland bent getrouwd en in Nederland woont, moet je het huwelijk in Nederland laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). De registratie van het in het buitenland voltrokken huwelijk is een wettelijke verplichting.

Wanneer je een buitenlandse huwelijksakte in Nederland wilt registreren kan dit bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag. Het voordeel voor het inschrijven in de registers van de burgerlijke stand is dat je later altijd een afschrift of uittreksel van deze akte in Nederland kan opvragen. Een ander voordeel is dat wij voor het bruidspaar ook het Nederlands trouwboekje aanvragen als aandenken.

Interweddings begrijpt dat trouwen in het buitenland en de legalisatie van documenten allerlei vragen oproept. Neem telefonisch of per e-mail contact met Interweddings op voor passend advies. Wij staan je graag bij met alle vraagstukken die met trouwen in het buitenland te maken hebben.

Verklaring via de Nederlandse ambassade

Sommige landen vragen een verklaring op van het huwelijksvoornemen. De Nederlandse ambassade kan een dergelijke verklaring afgeven. Interweddings neemt contact op met de Nederlandse ambassade in het betreffende land om deze verklaring aan te vragen.

In sommige landen wordt je gevraagd om te bewijzen niet met iemand anders getrouwd te zijn. Je kunt een dergelijke verklaring aanvragen bij je laatste woonplaats en op deze manier bewijzen dat je niet getrouwd bent of onder huwelijkse voorwaarden staat.

Interweddings advies bij legalisatie documenten

Je begrijpt dat een document dat in het ene land legaal is, dat niet in het andere land hoeft te zijn. Veel buitenlandse documenten moeten gelegaliseerd worden voor je ze over de grens of in Nederland kunt gebruiken.

Een huwelijks akte heb je voor allerlei zaken nodig als bijvoorbeeld het verkrijgen van een hypotheek. Het is op dit moment wel zo prettig als je vooraf weet wat er mogelijk is. Interweddings heeft ervaring met het legaliseren van documenten in Nederland of in het buitenland. Wij staan je bij tijdens het gehele proces en vinden het belangrijk om vooraf al duidelijkheid te verschaffen.

Door onze ervaring zijn wij op de hoogte van de laatste regels om in het buitenland te trouwen. Het ontbreken van een stempel of document kan er al voor kan zorgen dat je niet officieel kan trouwen of dat je het huwelijk niet in Nederland kan laten inschrijven. Neem telefonisch of per e-mail contact op met Interweddings en geef aan wat je precies van plan bent. Op basis daarvan geven wij advies of maken wij een afspraak om het proces zo inzichtelijk als mogelijk te maken. Wij zorgen ervoor dat je daardoor ook daadwerkelijk getrouwd bent als het huwelijk voltrokken wordt. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Legalisatie trouwen buitenland
Spring naar toolbar