Inspiratie
Terug naar nieuws

Calamiteitenfonds nu via Interweddings

9 januari, 2018 om 10:04

Met ingang van 8 januari 2018 sluit Interweddings zich aan bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen (CFR). Vanaf dat moment zal dat ook zichtbaar zijn op de website en diverse communicatiemiddelen. Iets waar we natuurlijk trots op zijn.

Interweddings heeft twee mooie jaren achter zich met forse groei van het aantal reserveringen. Ook in 2018 overschreiden we nu al ruim het aantal boekingen van vorig jaar.
Dat rechtvaardigt de vraag, wat we nog meer voor onze bruidsparen kunnen doen.

In de jaren dat Interweddings nu trouwreizen over de hele wereld organiseren en verkopen, kregen we slechts in een zeer beperkt aantal gevallen de vraag of we ook aangesloten waren bij het calamiteitenfonds. Nu, na al die mooie jaren waarin we zulke mooie reacties van reizigers terug krijgen, is het tijd om een volgende stap te zetten. Een stap naar nog meer zekerheden voor u als reiziger. De recente ontwikkelingen in de wereld en ook de veranderingen van het klimaat, laten zien hoe snel er een calamiteit kan ontstaan in welke land dan ook. Ook in landen waar we het niet meteen verwachten.

Tijd dus om onze verantwoordelijkheden uit te breiden en ons aan te sluiten bij het calamiteitenfonds. U, als reiziger, krijgt hiermee nog meer financiële zekerheden.

Wat doet het calamiteitenfonds?

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

De reizen die we via maatwerk voor u samenstellen, vallen natuurlijk ook onder de voorvaarden van de garantieregeling.

Boekt u een reis via Interweddings, zijn we volgens de regeling verplicht om per reservering € 2,50 in rekening te brengen en af te dragen aan het Calamiteitenfonds.

Op onze overeenkomsten zijn dus de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen (CFR) mede van toepassing. Deze voorwaarden liggen bij de CFR ter inzage, zijn gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, alsmede bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, en worden op verzoek aan de CFR onverwijld kosteloos toegezonden en zijn te vinden op www.calamiteitenfonds.nl

De voorwaarden kunt u ook hier lezen.

(c) Interweddings
Calamiteitenfonds
Spring naar toolbar